Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Hadrian Tapınağı

Efes Antik Kenti'ndeki Hadrian Tapınağı, Celcus Kütüphanesi'nden yukarı doÄŸru mermer yolda ilerlerken sol tarafta kalan,  gösteriÅŸli bir yapıdır.

Antik kentin en güzel yapılarından biri olan tapınak, Roma Ä°mparatoru Hadrianus’u (M.S. 2 yy) onurlandırmak için yapılmıştır. Kapı kiriÅŸi üzerinde geç antik çaÄŸa ait olduÄŸu bildirilen, Efes Kenti'nin kuruluÅŸ efsanesini betimleyen kabartmalar bulunur.

 


Korinth düzeninde inÅŸa edilmiÅŸ Hadrian Tapınağı, bir cella ve bir portikodan oluÅŸmaktadır. Cella üstü taÅŸ tonoz ile örtülüdür. Portikonun ön yüzünde ortada iki sütun, yanlarda da dörtköÅŸe birer anta yer almaktadır. Tonozlu bir alınlığı, kemerin kilit taşında Tykhe kabartması bulunmaktadır. Cella kapısının üstündeki kemer ÅŸekilli  tympanonda, bir akanthus bezemesi içinden yükselmekte olan bir kız figürü tasvir edilmiÅŸtir.

ArÅŸitrav üzerinde bulunan yazıtta, tapınağın P. Quintilius adlı biri tarafından Ä°mparator Hadrian’a (M.S 117-138) sunulduÄŸu yazılıdır. Tapınak, M.S. 4. yüzyılda kısmen yıkıldığı için restore edilmiÅŸ ve bu sırada portikonun iç duvarlarının üstünü süsleyen dört kabartma eklenmiÅŸtir. Kabartmaların asılları müzede olup, yerlerine alçı kalıpları konmuÅŸtur. Kabartmalar M.S. 4. yüzyıla tarihlendirilir. Bu kabartmalarda, Efes Kenti'nin efsanevi kuruluÅŸuna iliÅŸkin tasvirler yer alır; Ephesos’un kurucusu mitolojik kral Androklos’un yaban domuzunu öldürüÅŸü, Herakles’in Theseus ile savaşı, Amazonlar ve Tanrılar toplantısı, Dionysos ve alayı...

Cella içinde Hadrian’ın heykeli bulunmaktadır. Tapınağın önünde duran ve dörtköÅŸe sütunlara dayanan dört kaide üzerinde, Roma imparatorları Galeius, Maximianus, Diokletianus ve Constantius Chlorus’un bronz heykelleri bulunmaktadır.


 

   
     
   
 
Copyright © Sengel Groupkonseptiz reklam ajansıkonseptiz reklam ajansı