Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

   
 

Efes Harabeleri

Antik dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Efes, Ä°.Ö. 4. bine dek giden tarihi boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında her zaman önemli rol oynamıştır.
DoÄŸu ile Batı (Asya ve Avrupa) arasında baÅŸlıca kapı durumunda olan Efes önemli bir liman kentiydi. Bu konumu Efes'in, çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak geliÅŸmesini ve Roma Devrinde Asia eyaletinin baÅŸkenti olmasını saÄŸlamıştır.

Ancak, Efes antik çaÄŸdaki önemini yalnızca büyük bir ticaret merkezi olarak geliÅŸmesine veya baÅŸkent oluÅŸuna borçlu deÄŸildir.

Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı,  Büyük Tiyatro, Stadyum, Vedius Gymnazyumu, Celcus Kütüphanesi, Hadrian Tapınağı gibi Efes’te bulunan birçok önemli yapı da burayı tarih boyunca önemli kılmıştır.
Antik ÇaÄŸda önemli bir uygarlık merkezi olan Efes bugün de yılda ortalama 1,5 milyon kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi önemli bir turizm merkezidir.

Efes Harabeleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için:
http://www.selcuk.bel.tr/tr/selcuk.php?module=20

 

 

   
 

Meryemana Evi

M.S.4. yüzyılda, Bülbül Dağı üzerinde, inÅŸa edilen kilise, Ä°sa’nın ölümünden 4 ya da 6 yıl sonra, St. John tarafından Efes’e getirilen Meryem Ana’nın son günlerini geçirdiÄŸi evdir. Hz. Meryem'in tam 101 yaşına kadar Bülbül Dağı’ndaki bu yerde yaÅŸadığı ve burada öldüÄŸü kabul edilmektedir Haç planlı ve kıbbeli olan bu yapıda,  Papa 6. Paul’un 1967’deki ziyaretinden sonra, her yıl AÄŸustos ayının 15. gününde ayinler düzenlenmektedir. Vatikan tarafından kutsal ilan edilen Meryem Ana Evi, dünyanın dört bir yanından gelen Hıristiyanların ziyaret ettiÄŸi, gözde, kutsal bir yer olmuÅŸtur.

Meryemana Evi ile ayrıntılı bilgi için:
http://www.selcuk.bel.tr/tr/selcuk.php?module=9

 

 

   
 

Selçuk Kalesi

Efes’in ilk yerleÅŸim yerinde, tepenin en yüksek kısmında bulunan Selçuk Kalesi, kültürel miras açısından son derece önemli bir yere sahiptir. Kale içinde taÅŸ döÅŸemeli sokaklar, çeÅŸitli büyüklükte sarnıçlar, bir cami ve en yüksek kısımda bir kilise kalıntısı bulunmaktadır.

Bu kilisenin apsis kısmı, AydınoÄŸulları döneminde bazı eklerle sarnıç haline getirilmiÅŸtir. Ayrıca caminin batı kısmında, kale hamamı olabilecek nitelikte bir yapı kalıntısı saptanmıştır. Kaledeki ilk kazı ve onarım çalışmaları 1960 yılında Efes Müzesi tarafından yapılmıştır. 1990 yılından baÅŸlayan ikinci dönem çalışmaları da Kültür-Turizm Bakanlığı, Efes Müzesi MüdürlüÄŸü tarafından yürütülmektedir.

Selçuk Kalesi hakkında ayrıntılı bilgi için:
http://www.selcuk.bel.tr/tr/selcuk.php?module=5

 

 

   
 

Şirince

Selçuk'a 7 km. uzaklıktaki Şirince Köyü geçen yüzyıldaki kentsel dokusunu aynen korumuÅŸtur. Meyve, ÅŸarap ve geleneksel yemekleri ile otantik yapı ve yaÅŸantısı, burayı bir nostalji köyü haline getirmiÅŸtir.

KuruluÅŸ tarihi milattan önce 500. yıla kadar inen Şirince’ye yerleÅŸimin ana sebebi köyün daÄŸlık ve savunmaya ideal olmasıydı. DiÄŸer bir neden ise, suyunun bol, toprağının bereketli, havasının hoÅŸ olmasıdır.

Köyün kuruluÅŸu hakkında anlatılan bir çok hikaye bulunmaktadır.


Bunlar arasında en bilineni, AydınoÄŸlulları istilasından kaçan Efesliler tarafından kurulduÄŸu söylencesidir.
Hitit Otel’e sadece 7 km uzaklıkta bulunan Şirince köyü, imal edilen ve pazarlanan deÄŸiÅŸik ÅŸarap türleri ile Türkiye çapında ün kazanmıştır.

Şirince köyü hakkında ayrıntılı bilgi için:
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eirince,_Sel%C3%A7uk

 

 

   
 

Artemis Tapınağı

Dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen Efes Artemis Tapınağı, Efeslilerin ilk yerleÅŸim yeri olarak bilinir. Artemis Tapınağı 127 sütunlu olup cephedeki 36 sütunu kabartmalıdır. Tapınağın 125 metre uzunluÄŸu,60 metre geniÅŸliÄŸi ve 25 metre yüksekliÄŸi olabileceÄŸi düÅŸünülmektedir.

Artemis Tapınağı içinde birçok sanat eseri vardı. Ünlü Yunan heykeltıraÅŸlar Polyclitus, Pheidias, Cresilas, and Phradmon tarafından yapılmış heykellerle, tablolarla, altın ve gümüÅŸle bezenmiÅŸ kolonlarla donatılmıştı. Sanatçılar en güzel heykeli yaratmak için birbirleri ile yarışırlardı. Bu heykellerin büyük bir çoÄŸunluÄŸu Efes ÅŸehrini kurduÄŸu söylenen Amazonların heykelleridir.

Bir depremle tapınağın yıkılması üzerine Roma Ä°mparatoru yardımı ile Efesliler tapınağı yeniden ve daha gösteriÅŸli inÅŸa etmiÅŸlerdir. Bu gün Artemis Tapınağı’nın sadece temel kalıntıları bulunmaktadır.

Artemis Tapınağı hakkında ayrıntılı bilgi için:
http://www.selcuk.bel.tr/tr/selcuk.php?module=25

     
     
Faydalı Linkler

Selçuk Belediyesi Resmi Web Sitesi
Selçuk Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi

 

     
 
   
     
   
 
Copyright © Sengel Groupkonseptiz reklam ajansıkonseptiz reklam ajansı